Motto: Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. M. Gándhí
MENU

 Úvod
 Aktuálně
 Činnost prac. skupin
 Kampaně
 Prac. skupina MA 21
 Dotazník
 Fotogalerie
 Kontakt
Statistiky

 Kontext projektu
Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina: Příležitost pro budoucnost aneb z čeho náš projekt vychází?

Začátkem roku 2006 probíhaly přípravy kulatých stolů, které spočívaly v kontaktování klíčových osob, proškolení budoucích facilitátorů a v květnu a červnu proběhlo samotné projednání vizí v obcích Studnice-Odrůvky, Podomí, Krásensko, Ruprechtov, Račice a Pístovice. Na konci srpna byla vytvořena Strategie rozvoje mikroregionu Drahanská vrchovina a následně strategie MAS Společná cesta.

V červnu 2006 vstoupil Svazek obcí „Drahanská vrchovina“ do Národní sítě zdravých měst. V květnu 2007 byl ve spolupráci Barvínku, NSZM a veřejnosti zpracován Komunitní plán zdraví a kvality života, na který navazuje tento projekt. Téhož roku se občanské sdružení Barvínek stalo oficiálním partnerem mikroregionu.

Výstupů projektu (vize rozvoje obcí i regionu, zásobník projektů aj.) bylo dosaženo za aktivní účasti veřejnosti. Byla zahájena osvěta o principech Místní Agendy 21; byl nastartován partnerský dialog místních samospráv s neziskovým sektorem a obyvateli obcí. Vznikla pracovní skupina pro Místní agendu 21, která naplňuje zásady trvaloudržatelného rozvoje do praxe dle místních požadavek a problémů.