Motto: Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. M. Gándhí
MENU

 Úvod
 Aktuálně
 Činnost prac. skupin
 Kampaně
 Prac. skupina MA 21
 Dotazník
 Fotogalerie
 Kontakt
Statistiky

 Činnost pracovních skupin občanů
Rozpracovaná témata/ Činnost pracovních skupin občanů

Olšany - zbudování koňských stezek
- ochrana studánek

- pozvánka: Koňské stezky v okolí Olšan
- Koňské stezky v Olšanech

Luleč -vybudování Centra volného času

Račice - rekonstrukce hasičky
- cyklostezka/chodník spojení Račice-Pístovice


Pístovice - zapojení mládeže do fungování obce

Podomí - zdravá turistika
- Podomský zpravodaj
- podpora podnikání
- pálení odpadů


Krásensko - služby v obci
- dobudování dvoru Rychty + sportovní areál
- přírodní výletiště


Studnice - rekonstrukce hasičky
- oprava sakrálních staveb

- pozvánka: SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY

Pomoc Barvínku pracovním skupinám:

- Konzultace a poradenství
- Zprostředkování kontaktu s odborníky.
- Pomoc při plánování jednotlivých aktivit.
- Pomoc při vyhledávání vhodných zdrojů pro financování aktivit.
- Pomoc při sestavování grantových žádostí.

Podpora činnosti pracovních skupin úhradou drobných výloh souvisejících s činností pracovních skupin (kopírování materiálů, poštovné, cestovné apod.).

Zápisy:

PS Podomí

Zápis 1. setkání PS Koňské stezky Olšany

Zápis PS Račice-Pístovice Cyklostezka....

Zápis setkání pracovní skupiny Zdravá turistika

Zápis setkání PS Račice Hasička

Zápis setkání PS Račice-Pístovice

Zápis setkání PS Studnice Hasiči

Zápis setkání PS Zdravá turistika

Zápis setkání PS Úprava a propagace obce

Zápis 2.setkání PS Konske stezky

zápis PS CVČ Luleč

Zápis PS Hasiči Studnice F

Zápis PS Ženy Sloup

PS Račice Hasicka.xlsxVýstupy prac.skupin občanů

Koňské stezky v Olšanech

Náves Podomí

Oprava sakrálních staveb

Klubovna mládeže Studnice