Motto: Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. M. Gándhí
MENU

 Úvod
 Aktuálně
 Činnost prac. skupin
 Kampaně
 Prac. skupina MA 21
 Dotazník
 Fotogalerie
 Kontakt
Statistiky

 Koňské stezky v Olšanech
V měsíci červenci jsme navštívili pana Fišera na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje a informovali se o projektu „Putování na koni Jihomoravským krajem“, na kterém se KÚ JMK v minulosti podílel, a prověřovali možnosti, jakým způsobem by bylo možné na něj navázat. Dále jsme zjišťovali možnosti financování projektu z prostředků JMK.

Dále proběhlo setkání s koňáky na Farmě Bolka Polívky. Závěrem ze setkání byla domluva, že pan Skřivánek spolu s ostatními koňáky navrhnou tři okruhy koňských stezek a zakreslí je do mapy. Mapu by měli v nejbližší době předat paní starostce.

Jakmile obdržíme mapu tras, začneme o stezkách jednat s Lesy České republiky. A zároveň zjišťujeme dotační možnosti podpory koňských stezek.

Pavla Hermanova, koordinátorka PS Koňské stezky, 30.8.2008

- pozvánka: Koňské stezky v okolí Olšan