Motto: Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. M. Gándhí
MENU

 Úvod
 Aktuálně
 Činnost prac. skupin
 Kampaně
 Prac. skupina MA 21
 Dotazník
 Fotogalerie
 Kontakt
Statistiky

A co se děje v obcích mikroregionu Drahanská vrchovina v současnosti?
Projekt Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina: Příležitost pro budoucnost nabídl obcím mikroregionu v roce 2008 rekapitulaci a aktualizaci Vizí rozvoje venkova. Dále projekt pracuje s vybranými rozpracovanými tématy z návrhů občanů. Tato témata jsou podrobně rozpracována do plánu aktivit v rámci navazujících setkání s občany. Barvínek poskytuje průběžně poradenství a konzultace po celou dobu projektu. Pomáhá pracovním skupinám občanů při vyhledávání vhodných zdrojů pro financování aktivit i poradenství při sestavování grantových žádostí. Obce, v kterých se vytváření Vize rozvoje obce doposud neuskutečnilo, mají možnost zorganizovat po prvé pro své občany veřejné setkání tzv.“kulatý stůl“. Jedná se o netradiční setkání občanů s obecními zastupiteli. Veřejná setkání se odvíjejí na principech partnerství, respektu a otevřenosti vůči názorům všech. A mohou být skutečným začátkem nové úrovně komunikace a spolupráce v obci.

Vzhledem k dotačnímu období 2007 – 2013 dostávají tato setkání i reálný podtext pro rozvoj obce, protože vybraná témata mohou být zpracována do projektů s vyhlídkou dotace pro obce, spolky, sdružení, či jednotlivce v obcích. Veřejná setkání zvyšují šanci získat dotace, protože jsou v systému hodnocení projektu zvlášť hodnocené. Do projektu se zatím nově zapojily obce Luleč, Ježkovice a Drnovice.

Projekt Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina byl podpořen v grantovém řízení MŽP.