Motto: Bez činu zůstává i nejkrásnější myšlenka bezcennou. M. Gándhí
MENU

 Úvod
 Aktuálně
 Činnost prac. skupin
 Kampaně
 Prac. skupina MA 21
 Dotazník
 Fotogalerie
 Kontakt
Statistiky

 Úvod
„ Kdyby více obcí, měst a velkoměst pravidelně organizovaly vyjasňující setkání, aby zjišťovaly, co se děje s prostředím, v němž jejich obyvatelé žijí, a pokoušely se hledat řešení, která by měla širokou podporu veřejnosti díky procesu, v němž by se skloubily odborné, veřejné a soukromé zájmy, myslím, že bychom žili v mnohem lepší zemi. L.Mallet (Akční plánovaní)


>> Kontext projektu Zdravý mikroregion Drahanská vrchovina: Příležitost pro budoucnost aneb z čeho náš projekt vychází? <<

>> …a co se děje v obcích mikroregionu Drahanská vrchovina v současnosti? <<

 Pozvánky
Občanské sdružení Barvínek ve spolupráci s ekologickým kroužkem ZŠ Letní pole Koukol a iniciativou občanů Habrovan vyhlašují

VÝTVARNOU SOUTĚŽ „OBRÁZEK PRO LÍPU MÁRINKU“ PRO ŽÁKY 1.STUPNĚ ZŠ

Žáci dostanou pověst o lípě Márince a dopis jako základ pro volnou ilustraci. Uzávěrka soutěže je 10. 3. 2009.

Ilustrace zasilejte na adresu: OS Barvínek, Podomí 89, 683 04

Vítězné ilustrace vybere pan malíř Libor Šebela. Budou vystaveny v Habrovanském kostele a na webových stránkách:

www.barvinek.cz, www.cestovatel.cz

kontakt: m.hazuchova@barvinek.net

Plakátek::>>